Horopito, Pseudowintera Colorata

PAYLAŞIN

Horopito: Nadir Bulunan Bir Tıbbi Bitki –
Etki Mekanizması
Polygodial mantara karşı öldürücü etkiye sahiptir. Fluconazol gibi benzer etkiler gösteren mantar karşıtı triazollerle kıyaslandığında bu etki daha güçlüdür. Hücre zarının yapısal bozulmasına, hücre sızıntısına ve hücre ölümlerine yol açan mantar enfeksiyonlarına karşıpolygodialın etkisi literatüre girmiştir. Polygodial yüksek oranda potasyum içerir,amfoterisin ve mikonazol ile benzerlik gösterir.

Klinik Kullanımı Ve Araştırmalar
Yeni Zelanda ve çevresinde yetişen yerel bir ot olan ve pek bilinmeyen şifalı bitki horopito, Candida (maya) ve mantar problemlerinin tedavisi için birkaç yıldır kullanılmaktadır.

1992 yılında, Yeni Zelanda naturelpatları tarafından yapılan bağımsız bir çalışmada kronik bağırsak kandidiyaz tanısı konmuş hastalarda öğütülmüş Horopito yaprağı ve öğütülmüş anason tohumu içeren kapsülün tedavi edici etkisi incelenmiştir. Bu çalışma 15 denek üzerinde yüzde 76 gibi bir iyileşme oranı yakalanmıştır.

1997 yılında, Pavlodar Şehri Merkez İmmünoloji Ve Üreme Kliniğinin 22 hasta üzerinde yapılan ve öğütülmüş horopito ve öğütülmüş anason içeren kapsüllerle gerçekleştirdiği deneyde tamamına kronik ve tekrarlayan bağırsak kandidyaz teşhisi konmuş hastaların 10 tanesinefluconazole verilmiştir. Kalan kısmına kolorex verilen gruptan fluconazole verilen grup 7 günde %100 iyileşme gösterirkenkolorex verilen grup 14 günde %90 iyileşme göstermiştir.

Buna ek olarak, laboratuar çalışmalarının gösterdiğine göre öğütülmüş horopito mantar üzerinde oldukça etkili aktiviteye sahiptir. Yaygın çevresel ve beslenme koşulları göz önüne alındığında mantar enfeksiyonlarının riskleri, ya da novo olarak bilinen öldürücü bağırsak anormallikleri için böyle bir bileşiğin kullanılması uygundur. Ayrıca doğal olması sebebiyle farklı tedavi girişimlerinin geliştirilmesi için gelecek vaat eden bir bitki olduğu da tahmin edilmektedir.

Teratojenisitenin ile ilgili hiçbir kanıt olamamasına rağmen önlem olarak hamilelik ve emzirme sırasında önerilmez. Horopito sindirim sisteminde rastlanan C. Albicans mantarına karşı da hızlı bir etkiye sahiptir. Bu sebepten Candida hücrelerinin ölümüne yol açanHerxheimerreaksiyonu ilk birkaç gün içerisinde gözlemlenebilmektedir. Bu durum geçici baş ağrısı ve hafif bulantıya sebep olabilir.

Horopito Amerika’da 1992 yılından beri ticari amaçla üretimi yapılan bir bitkidir. Günümüzdehoropitonun pek çok formunu bulmak mümkün olmaktadır. Örneğin bağırsak kandidyaz için kapsül, ağız ve boğaz sorunları için çay olarak ya da yine kandida ve mantar sorunları için topikal kremler olarak bulunabilir.

Mantar ve Kandida karşıtı çalışmalar hızla gelişse de, güvenilir, sağlıklı ve doğal ürünlere artan bir talep bulunmakta. Güney Pasifik adalarının derinliklerinde yetişen bu antik bitkiyi içeren daha fazla ürün görmek istiyoruz.

Toksikoloji
Yapılan üç farklı Ames Salmonella testi ve benzer memeli bazlı test olan V79/HGPRT metoduna göre Polygodial ın mutajenik olmadığı tespit edilmiştir. 
Bu durum yüksek biyolojik aktiviteye sahip diğer mutajenik sesquiterpenlerden dialdehydeler için nadir bir durumdur. Bu gurubun diğer elemanlarıyla kıyaslanıncapolygodial en az sitotoksisiteye sahip mantara karşı etkili bileşikler içerir. 

Polygodial ve yakından ilgili epipolygodial düşük konsantrasyonlarda mantarı kontrol eder.(Mucor miehei, Paecilomyces variotii, Pencillium notatum, Nematospora corylii, andSaccharomyces cerevisiae mantarları) Yüksek konsantrasyonlarda ise bakteri ve alg oluşumunu engeller. Gram pozitif çalışmaları için gereken eşit miktardaki konsantrasyonlar (5-20 mcg/ml), tümörü önleyici ve lösemiyi giderici etkileri olduğunu göstermiştir. Polygodial ya da epipolygodial da herhangi bir mutajen bulguya rastlanmamıştır.

Anke ve Sterner polygodial ın antimantar, antibakteriyel ve sitotoksik etki gösterdiğini keşfetmişlerdir. Mutajen bir bulguya rastlanmamıştır. Toksikoloji çalışmalarında farelere kilograma 2 gram gelecek şekilde öldürücü olmayan ve %50 horopito %50 pimpinellatozu içeren kapsüller verilmiştir. Kilograma 2 gramlık uygulamada farelerde istikrarlı kilo artışı yaşanmış ve herhangi bir olumsuz etki gözlenmemiştir.

Çoğu bitki yeşildir, çünkü bitkiler klorofil adlı yeşil bir yapı sayesinde güneş ışınlarını yakalayarak besin üretiminde kullanır. Ama bazı yapraklar kırmızıdır. Yeni Zelandalı iki bilim adamı, Kevin Gould ve Nigel Perry, bunun sebeplerinden birini ortaya çıkarmışa benziyor.
Gould ve Perry işe, ülkelerinde çok yaygın bir funda olan “horopito”yu (Pseudowintera colorata) incelemekle başlamış. Horopitonun bazı yaprakları neredeyse tamamen yeşil, bazıları ise kenarında kırmızı bir şerit taşıyor (Şekil 1). Bu özelliğiyle, farklı renkteki yaprakların mukayesesine çok uygun bir bitki.
Şekil 1. Yeni Zelanda'da doğal ortamında bir horopito. Yaprakların kenarlarındaki kırmızı şeritlerin genişliği yapraktan yaprağa değişkenlik gösteriyor. (Fotoğraf: Luke Cooney)

Önceden bildikleri, horopitonun tadının acı olduğu, ve bu tadın kaynağı: Horopito yapraklarının içinde “poligodial” adlı tahriş edici bir bileşik var. Bu madde yaprağın kendisine de zarar verebileceğinden, özelleşmiş hücreler içinde depolanıyor, patlamaya hazır bir bomba gibi bekliyor. Bir hayvan, yaprağı ısırdığında, bu madde o hayvanı tahriş ediyor ve onun canını yakıyor. Ama bu esnada yaprağın kendisine de zarar veriyor. Yani aslında bitki de istiyor ki bu hadiseler hiç meydana gelmesin!
O zaman, diye düşünüyor Gould ve Perry, belki de yaprakların kırmızı rengi, içindeki poligodial miktarı hakkında bir uyarı niteliği taşıyordur. Yani horopito bu işaretle hayvana daha baştan “bana yaklaşma, yanarsın” diyordur. Hakikaten de ölçünce görüyorlar ki horopito yapraklarının kenarındaki kırmızı şerit yaprağın ne kadarını kaplıyorsa, o yaprakta o kadar poligodial mevcut.
Ama gerçekten hayvanlar bu mesajı alıyor mu? Öğrencilerden Luke Cooney bunu denemek için önce bu bitkiye sıkça musallat olan bir güve türü (Ctenopseustis obliquana) buluyor. Güvenin tırtıllarının önüne bazısı tamamen yeşil, bazısı ise kırmızı şeritli horopito yaprakları koyup olanları izliyor. Tırtıllar yeşil yaprakları tercih ediyor, kırmızı şeritli yapraklardan sakınıyor. Yani renge göre karar veriyor gibiler.
Şekil 2. Hayli ağır bir otçul saldırısına uğramış bir horopito. Bu bitkinin yapraklarının kenarlarındaki kırmızılık, hasara bağlı. (Fotoğraf: Luke Cooney)

Ama hatırlarsanız, kırmızı şeritli yapraklarda daha çok poligodial bulunmuştu, yani o yapraklar daha acı idi. Ya tırtıllar, yaprağın acı olduğunu renginden değil de, meselâ kokusundan anlıyorsa? Bu ihtimali değerlendirmek için bir önceki deneyi araştırmacılar karanlıkta tekrarlıyor: Tırtıllar şimdi yapraklar arasında tercih yapmıyor. Aslında muhtemelen yapmak istese de yapamıyor, çünkü o renkleri göremiyor. Önüne ne gelirse mecburen onu yiyor. Eğer tırtıllar başka bir ipucundan yararlanıyor olsaydı, aynı davranışı karanlıkta bile sürdürebileceklerdi. Bu deney, tırtılların kırmızı şeritli yapraklardan sırf renkleri yüzünden sakındığını ispatlıyor.
Bu gözlem ve deneylerden çıkan sonuç şu: Horopito, tırtılların (ve başka hayvanların) yapraklarına zarar vermesini önlemek için acı bir madde salgılayacak şekilde evrilmiş. Ancak, tırtılın bu acı tadı alabilmesi için bitkiyi ısırması gerekiyor, ama horopito bunu da istemiyor. O yüzden kırmızı renkle işaret veriyor ki tırtıl o yaprağa baştan dokunmasın.
Kırmızı rengin böyle bir faydası varsa niye bütün yapraklar kırmızı değil? Çünkü kırmızı bölgeler fotosenteze, yani güneş ışığından besin üretim sürecine katılamıyor. Bu nedenle bitkinin bazı yapraklarının, yalnızca tırtılları uzaklaştıracak kadarının kırmızı olması, besin üretimi ile asalaklardan korunma arasında bir denge kurmuşa benziyor.
“Yalnızca tırtılları uzaklaştıracak kadarının kırmızı olması” dedim ki bu da çok ilginç. Yaprağın tamamının kırmızı olması gerekmiyor, yalnızca kenarındaki şeridin kırmızı olması, tırtılın uzaklaşmasına yetiyor.
O kadar ki, aynı bölgede görülen diğer bir bitki, tırtıllardan kurtulmanın yolunu horopitonun görünüşünü taklit etmekte bulmuş. Bu bitkide poligodial yok, ama kırmızı şeritli yapraklarıyla horopitoyu çok andırıyor. Kevin Gould, bir bilim adamı temkiniyle bu bahsettiğim öngörüyü sınamak için hâlen çalıştıklarını ve daha çok yol almaları gerektiğini söylüyor.
Bütün bunlar acı biberlerin acı olma (ve olmama) sebeplerine çok benziyor. Bunlar ilginizi çektiyse, o yazımı da okumanızı tavsiye ederim!
Kaynaklar
 

  • Luke J. Cooney vd., 2012. Red leaf margins indicate increased polygodial content and function as visual signals to reduce herbivory in Pseudowintera colorataNew Phytologist (baskı öncesi çevrimiçi yayın). Bu makale, yukarıda bahsettiğim çalışmaları tarif ediyor.
  • Yeni Zelanda Ulusal Radyosu’nun 16 Şubat 2012 tarihli “Our Changing World” programında Gould ve Perry araştırmalarını daha geniş bir çerçevede anlatıyor.
  • Fotoğraflar: Luke Cooney çağrı salgın

Yazar Hakkında

İbrahim Gökçek

Bitkisel materyaller genelde kurutulur ve bu şekilde bir yıl muhafaza edilebilirler. Bitkilerin kurutulması için özel odalar tutulur ve kurumaları beklenir. Bikiler yağmurlu ve sisli havada toplanmamalı ve ıslatılmamalıdır. Bu onun küflenmesine yol açabilir.

Yorum Gönderİn