Forum DoðalTedavi Doðal Ürünlerle Saðlýklý Yaþam


Forum DoðalTedavi Doðal Ürünlerle Saðlýklý Yaþam » Þifalý Bitkiler & Alternatif Týp » Gökçek Duyurular » Þifalý Bitkiler ve Alternatif Týp Ýsimli kitabým çýktý
Araþtýrmacý Yazar Herbalist Ýbrahim GÖKÇEK Cuma Günleri Saat 16- 17 Arasý MeltemTV De Sizlerle Olacaktýr.
Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06-12-2009   #1 (permalink)
 
Status: Administrator
Üyelik tarihi: Jun 2009
Mesajlar: 1.311
Standart Þifalý Bitkiler ve Alternatif Týp Ýsimli kitabým çýktý

Þifalý Bitkiler ve Alternatif Týp Ýsimli kitabým çýktýAvrupalý; 15-16. Yüzyýl da, Türk (Osmanlý) ve Arap’tan (Endülüs) aldýðý ilimle baþlattýðý Rönesans ile bugünlere geldi. Türk Milletinin 500 yýllýk gerilemesinin sebebini doðru teþhis eden Atatürk, Türk rönesansýný (yeniden yapýlanma veya Maturidi ye dönüþ) baþlattý, fakat “Milli Þef” tarafýndan bu hareket baltalandý ve milletimiz 80 yýl daha kaybetti.Ben Ýbrahim Gökçek, ’’Þifalý Bitkiler ve Alternatif Týp’’ alanýnda 1000 yýldýr geri sayýmýmýza dur! diyecek bu eseri yazdým. Evet! bu kitabý yazmak için 12 yýlý pasif, 15 yýlý çok yoðun, yani 27 yýl çalýþtým. Kitapta þimdiye kadar diðer kitaplarda olmayan çok þey göreceksiniz. Özeliklerde çeþitli hastalýklara karþý 2091 bitkisel çayharmanlarý reçetesi, 998 renkli bitki resmi, 334 hastalýk resmi, 1276 kimyasal maddelerin açýk formülünü bulacaksýnýz. Bu kitap 3 cilt, 1800 sayfa olup þifalý bitkiler çok yönlü olarak ele alýnmýþtýr, ayrýca hastalýklar ve tedavileri ve de genel bilgilerden oluþmaktadýr. Bitkinin Türkçe, Almanca ve Latince isimleri ve halk arasýndaki isimleri. Bitkinin droglarý (þifalý kýsmý), tarihçesi, botanik, yetiþtirilmesi, hasat zamaný, birleþimindeki maddeler, birleþimindeki bazý önemli maddelerin açýk formülü, tesir þekli, klinik araþtýrmalar ve sonuçlarý, klinik araþtýrmalarýna göre kullanýlýþ þekli, komisyon E’ ye göre kullanýlýþ þekli, aroma terapideki yeri, homöpatideki yeri, çayý, çay harmanlarý, tentürü, posyon’u, eterik yaðlarý, ekstresi, kremi vs. yan etkisi var mý? Bütün bunlar irdelenmektedir. Bu alandaki Türk rönasansýný ben baþlatýðým için çok mutluyum.


Ekim 1978 Almanya'ya gittim (hamdolsun 29 yýl kaldýktan sonra geri döndüm) ve tedavi olmak için doktora gitmeye baþladým. “Fakat nafile” Bunun üzerine 1980'de þifalý bitkiler üzerine araþtýrmalara baþladým. Türkçe yayýnlanan kitaplardaki reçeteleri üç yýl denedim ve faydasýný göremedim. Umutsuzluða kapýldýðým bir anda Avusturyalý M. T. Allahýn Bahçesin ...adlý kitabýyla tanýþtým. Oradaki bilgilerden bir reçete geliþtirdim ve uyguladým ve de çok þükür fibromiyalji den (yumuþak doku romatizmasý) kurtuldum. Bu kitapta derli toplu bir reçete yoktu. 1989'de askerlik yaparken tabak, kaþýk, çatal, kazan vb. mutfak eþyasýný sadece soðuk suyla çalkalýyorduk. Tabi ki bakteriler, virüsler ve mantarlar hemen devreye girer. Besin alerjisine böylece yakalandým.17 senede alerji ile mücadele ettim ve buna karþý Gökçek Ýksir ve Gökçek Tonik’i geliþtirdim. Hamdolsun þimdi çok iyiyim.Yaptýðým araþtýrmalarý unutmamak için aldýðým notlarýn bu alanda yazýlan birçok kitaptan daha kaliteli olduðunu görünce bir kitap yazmaya karar verdim. Manuskiriptimi 1994'de,1996'da,1998'de,2000'de ve nihayet 2002'de olmak üzere sürekli yenileyerek yayýnlanabilir hale getirdim. Yayýnevleri 5-6 ciltlik bu eserin hem çok ilmi hem de çok geniþ kapsamlý olduðunu bu nedenle ekonomik olmadýðýný söylemektedir. Bu eser için binlerce Almanca kitap okudum ve 10 bine yakýn dergi inceledim, 12 yýlda 1000 bitkinin 7000 fotoðrafýný çektim, 2 yýl açýk öðretime (Bitkisel tedavi uzmanlýðý) devam ettim ve tabii en önemlisi önce bu bitki droglarýný kendi üzerimde denedim. Bugün Türkiye de yayýnlanan birçok kitap yýðýnla yanlýþlarla dolu ve hatta internette ki Türkçe metinler dahi çok ilkel, 1000 yýllýk eski bilgileri olduðu gibi yayýnlýyorlar. Artýk Dünya’ya þöyle bir bakmanýn zamaný gelmedi mi? Lütfen birazda olsa ilim olsun! Bu eserin en önemli farký baþta ABD, Almanya, Fransa, Ýngiltere, Rusya, Çin, Japonya, Hindistan, Ýsrail gibi ülkelerde 1000 den fazla üniversite kliniðinde yapýlan tedavi denemeleri, araþtýrmalarý, deðerlendirmeler ve sonuçlarý kaynaklarý ile verilmektedir yani bugüne kadar yazýlan kitaplarda olduðu gibi miþli muþlu masalsý deðildir. Bazý dostlarým, insan 27 yýllýk bilgi birikimini yayýnlar mý? diyorlar. Evet! Almanya da eczanelerden aldýðým þifalý bitkilerin menþeinin Akdeniz, Balkan, Doðu Avrupa, Güneydoðu Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin olmasý ve Türkiye den çok az þifalý bitki gitmesi beni üzüyordu. Türk Milletinin bu alanda bilgi, ticaret ve güce sahip olabilmesi için geniþ ve derin bilgi vermeye çalýþtým.

Ben geniþ bilgi vermek zorundayým, zira kekik deyince akla hangi kekik geliyor. Türkiye de 52 tür kekik yetiþmektedir ve bunlardan sadece hakiki kekik otu (Thymus. v. ) sinüzit ve bronþite karþý kullanýlýr, diðerlerinin özelikleri ise henüz incelenmemiþtir. Ak kekik (Toros kekiði) en az hakiki kekik kadar etkili olmasýna raðmen üzerinde her hangi bir araþtýrma yapýlmamýþtýr. Türkiye de 83 tür adaçayý yetiþmektedir ve bunlardan sadece þifalý adaçayý (Salvia o.) þifa maksadýyla kullanýlabilir ve bu bitki yazýn en hararetli aylarýnda dahi harareti düþürür. Alýç'ýn Türkiye de 90 türü yetiþmektedir ve bunlardan sadece loplu veya diþli Alýç kalp ve kan dolaþýmý rahatsýzlýklarýna karþý kullanýlýr. Kýlýç otunun bilinen 400 türü mevcuttur ve bunlardan sadece (Hypericum p.) sinirlilik, depresyon, korku ve iç huzursuzluða karþý kullanýlýr. Türkiye de bana dahi bazý aktarlar benim istediðim deðil, kendi istedikleri bitkileri satmaya kalktýlar. Bu kitapta adý geçen þifalý bitkileri çevrenizden temin etmeye çalýþýrsanýz. Büyük bir hayal kýrýklýðýna uðrayabilirsiniz. Burada adý geçen bazý bitkileri biz yurtdýþýndan getirtiyoruz. Ýnþallah ileride yurtdýþýndan bitki getirmemize gerek kalmaz, çünkü Türkiye de hemen hepsi yetiþebilir.

Baðýrsak florasý ve kýlcal kan dolaþýmý saðlýklý yaþayabilmek için çok önemlidir. Çünkü vitamin, mineral, aminoasit, enzim, glikoz, vb, besleyici maddenin hazýrlanmasý, hücrelere ulaþmasý ve de mikroplarla mücadele eden makrofaj, T ve B- Hücreleri gibi savunma mekanizmalarýnýn hücre aralarýnda dolaþmasý buna baðlýdýr.Gökçek Ýksir'i ile tedavi olmak mümkündür. Tabii doðru beslenirseniz tedavi sürecide o oranda kýsalýr.Gökçek Diyet
igokcek isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Etiketler
akdeniz, alerjisi, alternatif, bal, besin, bitkisel, daha, depresyon, devam, dis, diyet, etkisi, fazla, fibromiyalji, gibi, hypericum, ilkel, insan, kalp, kekik, korku, mantarlar, otu, thymus, var

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Sizin Yeni Konu Acma Yetkiniz var yok
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz


Þu Anki Saat: 04:08
Powered by vBulletin® Version 3.8.0 Beta 1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0
Turk Siteler 100 - Site Ekle - Link Ekle - Toplist


Nav Item BG