Tütün, Tutun, Nicotiana Tabacum

PAYLAŞIN

Bir Yıllık | 1-2m | 6-9 Aylar | Ho,Na | Yaprakları | Zehirli

Tütün, Tabak, Nicotiana tabacum

Familyası: Patlıcangillerden, Nachtschattengewâchse, Solanaceae

Drugları: Tütün yaprağı: Nicotianae foliu
Tütün yaprakları sigara, enfiye, tentür ve natürel ilaç yapımında kul¬lanılır. 

Giriş: Asıl vatanı güney orta Amerika ve ABD’nin güney eyaletleri olan bitki Amerika’nın keşfinden sonra Fransız asılı botanikçi Jean Nicot (1530-1600) Fransaya 1560 ‘da tohumlarını getirmiş ve yetiştirmeye başlamıştır. 1605 yıllında Osmanlı topraklarına sokulan tütün kısa sürede yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı padişahlarından IV. Murat 1635’de sigara içenleri idam etmesine rağmen kullanılmasını önle-yememiştir. Tütünün günümüzde bilinen 100 türü mevcuttur ve bun¬lardan en düşük oranda nikotin (nicotin) içereni Virjinya tütünü en yay¬gın olarak kullanılan türdür ve dünyada en yaygın olarak bu tür yetiştirilir. Ayrıca azda olsa Deli tütün: Nicotiana rustica, Kokulu tütün: nicotiana suaveolen ve Yabani tütün: nicotiana glauca kulanılır.

Botanik: Tütün bir yıllık 1-2metre boyunda, altı çatallaşmaz, üsteki çiçek sapları çatallaşan, dikine yükselen, otsu bir bitki olup gövdesi yuvarlak ve koyu yeşil renklidir. Yaprakları: Koyu yeşil renkli kenarları bü¬tün, geniş mızrak şeklinde 10-25cm uzunluğunda ve gövdeye değişken sıra ile dizilmiştir. Çiçekleri salkım demeti gibi bir arada toplanmış olup, taç yaprakları zurna şeklinde ucu pembemsi veya leylaki, geri kısmı sarımsı beyaz renktedir. Kupa yaprakları çan şeklinde olup tacı kavramıştır ve taç yaprağın ortasından beş adet döllenme tozcuğu bulunur. Meyveleri kapsül şeklinde olup kahverengimsi renkte olup içinde küçük tohum¬lar bulunur. Yabani tütün çok yıllık küçük ve derimsi yapraklıdır. Kokulu tütünün çiçekleri topluca bir arada zurna şeklinde ve çiçekleri beyaz renk¬lidir. Deli tütün geniş yapraklı, kısa boylu ve de çiçekleri sarımsı renktedir. 

Yetiştirilmesi: Türkiye’nin genellikle Ege bölgesinde ve az miktarda güneydoğu Anadolu’da yetiştirilir. 

Hasat zamanı: Ağustos’tan Kasım’a kadar yaprakları alttan üstte doğru sırayla toplanır, kurutulur ve hafif ıslatıldıktan sonra tütün fabrikalarına satılır.

Birleşiminde: Birleşiminde bilinen 400 çeşit madde olup en önemlileri şunlardır;
a) Alkaloitler % 0,05-4 arasında olup bunun % 80-90’ını nicotin ve az miktarda nornicotin, anabasin, nicotyrin
b) Ayrıca karbonmonoksit (CO), kurşun, polonium-210, benzol, benzopyren, syanürasit (siyanhidrikasit), kadmiyum, aerosol, kükürtdioksit (SO2) ve amonyak içerir.

Araştırmalar:
1) Sigara bağımlılığından kurtulmak için yapılan araştırmalar bunların başında nikotin yapıştırıcı bandı gelir. Bu bandı kullananların % 40’ ının sigarayı bıraktığı görülmüştür. 
2) Diğer araştırmalar ise sigaranın zararları üzerine yapılan araştırma-lardır. 
a) Washington Dünyaya Bakış Enstitüsü (Worldwatch-Instituts in Wachington) tarafından yapılan araştırmada dünyada 1990yılında 21 milyon insanın sigaradan öldüğü tespit edilmiştir. (Na.6.94.16)
b) Alman kanserlilere yardım Kurumu (Deutsche Krebshilfe) 19994’de Frankfurt’ta yaptığı açıklamada: Her yıl Almanya’da 140.000 kişinin sigaranın neden olduğu çeşitli hastalıklardan öl¬dü¬ğü tespit edilmiştir. Bu sempozyumda başta akciğer, ağız, gırtlak ve dudak kanserinin % 95-98 oranında sigaranın sebep olduğu tespit edilmiştir. (Na.6.94.16) 
c) Sigaranın hücreleri tahrip ettiği ve böylece kişinin daha kolay kansere yakalanmasına neden olduğu görülmüştür ve 1996’da Almanya’da 212.888 kişi kanserden ölmüştür. (Nhk.199.18) 
d) Chicago (Şikago) Üniversitesinde yapılan araştırmalarda niko¬tinin beyindeki hormonların salgılanmasına etki ettiği ve neticede dopamin hormonunun salgılanmasını frenlediği tespit edilmiştir. (NH.12.02.8) Bilindiği gibi dopamin yetersizliği Alzheimer hasta¬lığına (bunama), sebep olur.
e) Hamilelik döneminde sigara içen bayanların çocukların ileriki yaş-larda şişman oldukları ve bununda tedavi edilemediği tespit edil-miştir. (NH.12.02.7)

Kullanılması: Tütünün birleşimindeki nikotinden sakızlı ve bantlı ilaçlar elde edilerek sigara alışkanlığına karşı kullanılmaktadır. Homeopati’de Tü-tün yaprağından elde edilen tentürle baş ağrısı, migren, baş dönmesi, deniz tutması, nezle, öksürük, yüksek tansiyon, soğuk terleme, kabızlık, kalp çarpıntısı, sinirlilik ve uykusuzluk gibi rahatsızlıklara karşı kullanıl-maktadır. Tütün tentürü genellikle D4-D7 dozajları (binde bir, milyonda bir) kullanılmaktadır. Tütün tentürünün sigaranın neden olduğu hemen her rahatsızlığı iyileştirebileceği Homeopati uzmanları (doktorlar, hekim¬ler) tarafından belirtilmektedir. 

Açıklama: Tütünün birleşimindeki çeşitli maddeler vardır ve bu mad¬deler hücre ve organları farklı şekilde tahrip eder.
1) Kansere nitrosaminler, poli aromatik karbon hidrojenli bileşikler ve polonium-210’unmu sebep olduğu tartışılmaktadır, çünkü hemen hepsi kanserojen etkiye sahiptir.
2) Karbonmonoksit (CO) görülmeyen, kokusuz, fakat çok zehirli bir gazdır. Sigara içerken bu duman akciğer hava kesecikleri (alveolar epitel) tarafından absorbe edilir ve kana karışır. Gaz kandaki he-moglobini oksijenden 300 defa daha büyük bir çekimle kendine bağlar (yapışır) ve böylece oksijenin kanda dolaşmasını önler ve kan¬daki oksijen oranı sigara ile ters orantılı olarak azalır. Yani çok sigara içenlerde az oksijen bulunur ve zamanla beslenemeyen el ve ayak-larda kangren olabilir. Bilindiği gibi oksijeni hemoglobinler taşır, şayet bunlar devre dışı kalırsa kandaki oksijen oranı azalır. Buda yeterince beslenmeyen beyin ve kalp hücrelerinin ölmesine neden oldur. Böylece kişide önce hafız zafiyeti ve kalp rahatsızlıkları başlar ve ilerleyen safhalarda kılcal damarların sertleşmesi nedeniyle kalp krizi veya beyin kanaması görülebilir. (Na.7.99.44)
3) Sigaranın serbest radikalleri artırdığı bununda C ve E-Vitamin¬lerinin aşırı harcanmasına sebep olduğu ve vücut bu ihtiyacı karşı¬laya-madığından derinin yaşlandığı ve buruştuğu ve de neticede kişi¬nin ayrıca cinsel gücünü de kaybettiği tespit edilmiştir. (Na.7.99.44)
4) Pürik asit (Siyanürasit, siyanidrikasit, hidrosiyanikasit, HCN) sigara dumanı ile birlikte kana geçer, kandan böbreklere ve karaciğere geçen pürikasit burada kükürtle reaksiyona geçerek tiosiyanat’a (thiocyanat)dönüşür. Tiosiyanat (NCSH) tiroit bezindeki iyot oranını düşürür ve burada iyodun birikmesini önler ve tiroit bezinin (kalkanbezi) hormon salgılamasını önleyerek guatr oluşmasına neden olur. (Na.7.94.44)
5) Benzol kan yapan organları (omurilik, dalak ve karaciğer)tahrip ede-rek kan kanserine (lösemi) sebep olur. 
6) Kadmiyum: Tütüne kadmiyum toplayan bitkide denebilir, çünkü yap-raklarında aşırı miktarda kadmiyum depolar. Tiryakilerin vücudunda 3-4 kat daha fazla kadmiyum bulunur ve bu element akciğer hava keseciklerinin şişmesine (amfizem, emphysema) neden olur. Kadmiyum çinkonun karşıtı olup, doku ve kandaki çinkonun azal-masına neden olur. Çinko bilindiği gibi 300enzimin ve hormonun oluş-masında ana katalizör görevini yapar. Çinko yetersizliği derini kuruyup çatlaması ve kanamasına, tırnakların ve saçların kırılmasına, cinsel gücün düşmesine ve de immün sisteminin zayıflamasına neden olur. İmmün sisteminin zayıflaması demek vücudun mikroplara karşı direncinin azalması demektir, yani kişi çok kolay hastalanır ve hastalıktan kurtulması da çok zaman alır. (Na.7.94.44)
7) Polonium-210: Sigara kurşun içerir, sigara dumanıyla birlikte akci-ğerlere ulaşan kurşun parçacıkları buradan, yani bulunduğu yerden çevresine polonium-210 ışınları yayar. Bu ışınlar zamanla broşlarda kanser oluşmasına neden olur.( Na.6.94.20)

Homeopati’de: İşlenmiş taze Tütün yaprağından 20gr bir şişeye konur ve üzerine %70’lik 80ml alkol ilave edilerek 4-6hafta güneş ışınlarından uzakta muhafaza edilir. bu sürenin sonunda süzülerek elde edilen tentür Homeopati’de <> ismi ile anılır. Bu tentürden 1ml %70’lik 999ml alkolle karıştırılarak D4 (binde bir) adını verdiğimiz tentür elde edilir ve ancak bu tentür kullanılabilir. En uygun ve en çok tavsiye edilen dozaj ise D6’dır. Bu tentürden günde 3-5defa 10-15damla 4-6hafta süreyle alınır. 

Hastalığın belirtileri (semptom):
1) Öldürücü sürekli bulantı (deniz tutması vb), kusma ve boğulma
2) Yaşama veya ölmeyi umursamama
3) Baş dönmesi, baş ağrısı, uyuşukluk ve sersemlik hissi
4) Vücudunun (genellikle el ve ayaklar) buz gibi soğuk olması ve soğuk terleme
5) İçindeki ateşten üzerini örtmek istemez
6) El ve ayakları titrerken el ve ayak parmakları kramplıdır
7) Kalp çarpıntısı, dermansızlık, korku ve göğüs krampları
8) Görme bozukluğunun körlüğe kadar gitmesi
9) Temiz havada kusma ve idrar yapmadan sonra iyileşme görülür

Yan tesirleri: Tütünün sigara şeklinde içilmesi halinde başta: Dudak, dil, gırtlak, nefes yolları ve akciğer kanseri olmak üzere çeşitli kanserli hastalıklara sebep olur. Kan dolaşımını engellediğinden; Beyin kanaması, kalp krizi, el ve ayaklarda kangren, cinsel gücün düşmesi, hamile kadın-larda düşükler, tiroit bezinin şişmesi (guatr), böbrek üstü bezelerini aşırı adrenali salgılaması nedeniyle sinirlilik, depresyon, nevralji ve baş ağrısı gibi birçok hastalığa neden olabilir.

Yazar Hakkında

İbrahim Gökçek

Bitkisel materyaller genelde kurutulur ve bu şekilde bir yıl muhafaza edilebilirler. Bitkilerin kurutulması için özel odalar tutulur ve kurumaları beklenir. Bikiler yağmurlu ve sisli havada toplanmamalı ve ıslatılmamalıdır. Bu onun küflenmesine yol açabilir.

Yorum Gönderİn