Kafur, Kafurağacı, Cinnamomum Camphora

PAYLAŞIN

Ağaç | 20-50m | 5-9 Aylar | Ar,Na | Odunu

Kafur, Kampferbaum, Cinnamomum camphora (L) J.S. PRESL
Kafur Ağacı 

Familyası: Defnegillerden, Lorbeergewâchse, Lauraceae

Drugları: Kafur yağı; Cinnamomi camphorae aetheroleum
Kafur merhemi; Cinnamomi camphorae urgentum
Kafur ispirtosu; Cinnamomi camphorae spiritus
Kafur ağacının odunu su buharı ile damıtılarak Kafur yağı (Kafur eterik yağı) elde edilir ve bu Eterik yağı aroma tedavisi, natürel ilaç ve Kafur ispirtosu yapımında kullanılır.

Botanik: Vatanı Formosa (Taiwan) veya Güney Japonya olup, bugün En-donezya, Malezya, Doğu Afrika, Meksika, Florida, Yeni Zelanda ve Fas’ta yetiştirilmektedir. Türkiye’de de süs bitkisi olarak yetiştirildiği bilinmektedir. Günümüzde Formosa Kafuru; C. camphora ssp. For-mosana, Japon kafuru; C.c. ssp. Japonicum ve Yeni Zelanda kafuru; C.c. ssp. Newzealanda gibi önemli ve yaygın üç alt türü mevcuttur. Kışın yapraklarını dökmeyen sürekli yeşil kalan bir tropikal bitki olup yetiştiği yöreye göre boyu 50 ve çapı 5 metreyi bulan ve de 1000-2000 yıl yaşayabilen uzun ömürlü bir ağaçtır. Yaprakları 5-10 cm uzunluğunda 3-5 cm eninde, uzun saplı, kenarları düz, üst yüzeyi sarımsı yeşil, alt yüzeyi soluk yeşil ve ortasında derin bir damarla ondan sağa sola ayrılan yan damarlar sahiptir. Çiçekleri demetleri dalların uç kısmında uzun bir sap üzerinde çok küçük sarımsı boz çiçeklerinden meydana gelir.

Yetiştirilmesi: Türkiye’nin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinin sıcak olan bölgelerinde veya evlerde yetiştirmek mümkündür.

Hasat zamanı: Yılın hemen her mevsiminde Kafur ağacı kesilerek göv-desi ince kıyılır ve ezilip (dövülerek) damıtılarak Eteryağı elde edilebilir.

Birleşimi: Birleşimindeki maddeleri Eteryağ türevleri olup bu bitkinin kök, gövde, dallar ve yapraklarında farklı oranlarda bulunur. Köklerinde %4,5-5, Gövdesinde %4-4,5, Dallarında %2-3 ve Yapraklarında %0,5-2 oranındadır. En çok gövdesinden Eteryağı elde edilir ve bu yağı damıt-tıktan sonra kalitesine göre üç gruba ayırabiliriz. Ham olarak damıtılan Kafur yağı yeniden özel ekstresi yapılır ve alçak derecelerde buharlaşan Beyaz Kafur ile diğerleri ki bunlar; Sarı kafur, Esmer kafur, Kırmızı kafur ve Siyah kafur gibi gruplara ayrılır. Bunlardan sadece alçak derecede buharlaşan ve birleşiminde bol miktarda Cineol (Sineol) içeren Beyaz kafur tıpta kullanılır. Diğerleri kullanılmaz. Beyaz kafurda en çok Cineol (Sineol), Borneol, Eugenol, Carvacrol, Limonen, Kampfer, Phellandren, α-Pinen, Safrol, Humulen ve Elemen içerir.

Tesir şekli: Anti-bakteriyel (bakterileri öldürücü), soğutucu (serinletici), kan dolaşımını artırıcı, tansiyon yükseltici, beyin ve sinirleri uyarıcı, göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü ve kramp çözücüdür.

Kullanılması: 
Halk arasında; Kafur eskiden kalp ve kan dolaşımı rahatsızlıkları, ök¬sü¬rük, üşütme, bronşit ve bayılmaya karşı kullanılmış olup, günümüzde bunlara ilaveten soğutucu ve iltihapları önleyici özelliğinden dolayı çeşitli romatizma rahatsızlıkları, kas ağrıları ve çeşitli iş ve spor kazaları sonucu ortaya çıkan burkulma, morarma ve ezilmeye karşı haricen merhemi kullanılır. Eskiden kafur ölülerin bozulmaması için cenazeler yıkandıktan sonra Kafur yağı ile ovalanır ve bu ölüyü sert tutar ve de haşereleri yaklaştırmaz.

Araştırmalar: Kafur ağacı ince kıyılıp, ezilir ve damıtıldıktan sonra elde edilen Eteryağından Kafur diğer maddelerden ayrılarak saf beyaz kris-talimsi katı bir kütle elde edilir. Saf kafur kullanılmaz, zira oldukça sert¬tir. Bu nedenle haricen kullanılacaksa zeytin yağı ile masaj yağı, dahilen kullanılacaksa Etanol ile Tentürü elde hazırlanır. Kafurun Eteryağı saf kafura tercih edilir ve genellikle Eteryağı kullanılır. Kafur yağı koklan-dığında uykuyu kaçırır, baş dönmesini önler, alçak tansiyonu yükseltir.

Kafur masaj yağı: 10 gr Kafur (veya Kafur Eter yağı) 90 ml Zeytin¬ya-ğında eritildikten sonra ihtiyaç duyuldukça ağrılı, kas ve eklemler bu yağla ovalanır.

Homeopatide: 10 gr Beyaz kafur (veya Kafur Eter yağı) 90 ml %70lik etanolda eritildikten sonra Homeopatide <<Camphora>> adı ile anılan Tentür elde edilir. Bu tentürden günde 3-4 defa 10-15 damla alınır.

Yan tesirleri: Kafur yağı (eteryağı) veya saf kafur sade olarak kul-lanılmaz, şayet kullanılır ise yakıcı ve iltihap yapıcı özellikleri vardır. 0,7 gram Kafur sarhoş gibi yaparken 2,4 gram şuurunu kaybetme, aptalca dengesiz hareketler, hayalet görme, baş dönmesi, tüksek tansiyon, titreme, bulantı, kusma, sara, üşüme, korku ve kulak çınlaması gibi durumlar hasıl olur.

Yazar Hakkında

İbrahim Gökçek

İlaç olarak bitkilerin kullanımı, insanlık tarihinin en eski tıbbi tekniklerinden biridir. Etnobotanik (bitkilerin geleneksel olarak insanlar tarafından kullanımları) gelecek ilaçları keşfetmek için etkili bir yol olarak kabul edilmektedir. Hekimlerin mevcut ilaçların çoğu aspirin, dijitalisten, kinin ve afyon içeren bitkisel ilaçlar olarak kullanımının uzun bir geçmişi var.

Yorum Gönderİn