İspanya Çöreği, Nigelle Hispanica

PAYLAŞIN

A-) Mor Çörek otu, Spanische schwarzkümmel, Nigella hispanica 
Bu türün çiçekleri morumsu renkte olması nedeni ile Mor Çörek otu veya İspanya’da yetiştirilmesi nedeni ile İspanya Çörek otu diye anılır. Tohumları şifa maksadı ile kullanılmaz.

B- ) Şam Çörek otu, Damaskus Schusarzkümmel, Nigella damascena 
Yaprakları yukarıdakilerden farklı olarak ince iplik şeklinde, oldukça çok yan yapraklardan meydana gelir. Çiçeklerinin taç yaprakları açık mavi veya mavimsi renktedir. Meyve kapsülleri küre şeklinde ve beş bölük-lüdür. Tohumları grimsi esmer renklidir ve alkaloitlerden Damascenin ve Damascinin içerir. Bu nedenle hafif zehirlidir ve de şifa maksadı ile kullanılamaz. 

C-) Bir Yıllık | 0,2-0,5m | 6-9 Aylar | Ca,Na,Ba | Tohumları, Yağı

Çörek, Schwarzkümmel, Nigella sativa
Çörek otu
Türk çörek otu
Mısır çörek otu
Beyaz çörek otu

Familyası: Dügünçiçegigillerden, Hahnenfussgewachse, Ranunculace

Drugları: Çörek tohumu: Nigellae semen
Çörek yağı: Nigellae oleum
Çörekotunun tohumları çay ve baharat olarak, yağı ise natürel ilaç ya-pımında kullanılır.

Giriş: Çörekotunun oldukça çok türü mevcuttur ve bunlardan şifa maksadı ile sadece Türk çörekotu, Mısır çörekotu veya beyaz çörekotu diye anılan Nigella sativa kullanılır. Çörekotunun vatanı Türkiye olup binlerce yıldır orta doğu ve kuzey Afrika ülkelerinde çok yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bitki Türkiye'den çok Mısır'da yetiştirildiğinden Mısır çörekotu ve taç yapraklarının beyaz olması nedeniylede beyaz çörekotu diye de anılır. Bunun haricinde Şam çörekotu; Nigella damascena, İs-panya çörekotu, Nigella hispanica ve yabani çörekotu, Nigella arvensis’i sayabiliriz, fakat bunlar şifa maksadı ile kullanılmazlar. Peygamber Efendimiz çörek tohumunun ölüm hariç her türlü hastalığı iyileştireceğini beyan etmiş ve bu hadis nedeni ile müslümanlar çörek tohumunu o günden bugüne kadar çok yaygın olarak kullanmışlardır. Son yapılan araştırmalarla bitkinin bahar nezlesi, besin alerjisi, (alerjik ekzema= nörodermatis) ve alerjik astıma karşı etki olduğunun tespit edilmesi nedeni ile önemi oldukça artmıştır. 

Botanik: Vatanı Türkiye olup buradan önce orta doğu ve kuzey Afrika ülkelerinde sonrada dünyanın hemen der yöresine yayılmıştır. Yaprakları ince şerit şeklinde ve uçları hafif sivricedir. Ana kanat yaprakları 2-4 yan kanatlardan ve uçta tek yan kanattan oluşur ve yan kanatları da yine yan kanatlardan oluşur. Yaprakları gövdeye değişken sıra ile dizilmiş¬lerdir ve yeşil veya hafif sarımsı yeşil renklidir. Çiçekleri kalp veya yumurta şeklinde beş adet beyaz renkli, kenarları hafif dalgalı taçyap¬raklardan oluşur. Ortasında daha doğrusu göbeğin çevresinde 30-50 adet döllenme tozluğu bulunur ve bu döllenme tozluklarının başında topuzcuklar bulunur. Göbekteki yeşilimsi kapsül yavaş yavaş büyüyerek beş bölümlü kapsül oluşur, her bölümün ucunda birer anten gibi sivrilik vardır ve içinde çok küçük siyah tohumlar bulunur.

Yetiştirilmesi: Çörekotunun vatanı zaten Türkiye olup yetiştirilmesinde herhangi bir problem söz konusu değildir. Şubat ve Mart aylarında çörek tohumları kasalara, camlıklara, yastıklara veya seralara ekilir ve Nisan- Mayıs aylarında fideleri 30*40sm aralıklarda bahçe ve tarlalara ekilir.

Hasat zamanı: Eylül ve ekim aylarında çörek kapsülleri toplanarak dö-vülür ve çıkarılan tohumları kurutularak porselen veya uygun kaplarda muhafaza edilir. Çörek tohumları soğuk baskı ile sıkılarak yağı çıkarılır ve bu yağ natürel ilaç yapımında kullanılır.

Birleşimide; Çörek tohumunun birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz.
1) Yağ asitleri %30-50 arasında olursa da genellikle %35 civarındadır ve bununda %50-60’ini doymamış yağ asitleri (Omega-6-yağ asitleri) oluşturur ve bununda %50-70’ini linol asit (Omega-6-yağ asidi), % 20-25 oleik asit, % 10-12 palmitinasit ve az miktarda da palmitinolasit, myristinasit, stearinasit, ve gama-linolenasit
2) Eter yağ türevleri % 0,5-1,5 arasında olup buda nigellon semohiprepinon (veya kısaca nigellon), thymohydrochinon, p-cymen, alfa-pinen, beta-pinen, sabinen, limonen, 1,8-cineol, alfa-terpinen, artemisiaketon, sabinenhidrat, linalool, borneol, karvon, thymol, karvakrol, beta- thujon, ve bornylasetat
3) Vitaminlerden; beta-karotin (provitamin A), biotin (vitamin H), folasidi, B1, B2, B6, C ve vitaminleri
Minerallerden; magnezyum, selen, çinko
Ayrıca % 21 protein, %38, karbonhidrat, taninler, saponinler’den 
melathin ve acı maddelerden nigellin içerir. 

Araştırmalar;
1) Münih kronik hastalıklar ve immunoloji üzerine yeni tedavi¬yön¬temlerini araştırmalar enstitusü (Münchener Istitut zur Erforschung neuer Therapie verfahren, chronischer Krankheiten und İmmuno¬logie) baharnezlesi, nörodermatoz (allerjik ekzem, besinallejisinin neden olduğu ekzem) allerjik astım, kaşıntı, bronşitli astım, kramplı bronşit ve sıksık enfeksiyona yakalanma gibi rahatsızlıkları olan 600 hasta üzerinde çörek ile 3 ay süren tedavidenemesi yapılmıştır. Bu tedavidenemesinden önce yapılan teslerde hastalardan % 97’sinde allerjiye sebep olan immunanormalikleri gözlenmiş ve tedavisüresi sonunda bu anormaliklerin hastalardan % 85’inde normalleşiği tes-bitedilmiştir ve tedaviye 6 ay devameden Hastalardan % 89’unun du-rumunun iyileştiği tesbitedilmiştir. (NH.10.96.608 ve Nhp 3.95 342)
2) 15 Kasım2001’de İsviçrenin Baden şehrinde yapılan 16. İsviçre Tabipodaları Fitpoterapi (Bitkiseltedavi) konferansında (16. Tagung der schweizerischen medizinischen Gesellschaft für Phytotherapie) allerjik deriiltihaplabnmasına (Nörodermatoz, yani besinallerjisi nedeniyle ortaya çıkan allejik ekzema) karşı çörekyağtürevlerinden thymochinon lökotrinlerin ve thromboxanların salgılanmasını fren¬lediği nigellonun’da histaminin salgılanmasını frenlediğini ve allerjiyi önlediğini beyanetmişlerdir. (ZP. 1.02.29)
3) Hindistanda 1993’yapılan bir araştırmada çöreğin birleşimindeki nigellon’un histamin salgılanmasını azaltığı (frenlediği) ve böylece antihistaminika gibi etkilediği tesbitedilmiştir.(Sch.H.62)
4) Ankara Üni. Ecz. Fa. 1985’de yaptığı araşırmalarda çöreketeryağının birleşimindeki thymochinon’un (aynı Nigellon gibi) bronşlarıgenişletiği ve böylece astımı önlediği ve aynı antihistaminikalar daki gibi etki etiğini tesbitetmişlerdir. (Age 62)
5) Erzurum Universitesi Ziraatfakultesi 1989’da yaptığı araştırmalarda çörekyağını antibakteriel (antibiotik) ve antimikozit (mantar yokedici) özeliklerde olduğu ve bununda birleşimindeki thymochinon'dan kaynaklandığı tesbitedilmiştir. (Age 62) 
6) Münih Walter Strau Estitusü Prof. Dr. Olaf Adam ve ekibi et ve etmamüllerinin eklem kıkırdaklarındaki arachindonasit oranını ar-tırdığını PH değerinin 7,4 de 6,2 düşerek asitleştirdiğini böylece asitli ortamında eklem ve eklemkıkırdaklarına zarar verdiği tesbitedil¬mişdir. Böylece et ve etmamüleri beslenenlerde artirit (Ekle¬mililtihaplanması) ve eklemyıpranması (Artroz) hasıl olduğunun tesbitetmişlerdir. (GM. 2.95.41) Çaresi çörekçayı veya yağı içmek veyahutta Şeytanpençesikökü (Türkiyede bu bikiyi bulamazsınız).

Kenditecrübelerim: 
1) Eylül-Kasım 1989’da yaptığım iki aylık askerlik sırasında nöro-dermatis’e (allerjik ekzem=atopik ekzem=besinallerjisi nedeni ile sulu, kabarıcıklıklı, kızarık, kaşıntılı, bir ekzemtürü) ve 1996’da allerjik astım ve baharnezlesine yakalandım. 20.03.02’de işe gittim ve çalışamıyacağımı anlayınca havalanı kliniğine gittim doktor baharnezlesi ve astım’a yakalandığımı söyledi. 28.03.02 Ev doktoru (Dr. W.) bronşit baharnezlesi diyerek ilaçlar yazdı ve 12.04.02’de allerji akciğerdoktoru Dr. M.W. (Frankfurt) yaptığı testlerde allerji ve baharnezlesi diyerek kortisonlu ilaçlar ve spray yazdı.
22.04.02’de allerjik ve akciğer doktoru H.S. (Frankfurt) gittim o da yaptığı deneyler ve testler sonucu allerjik astım ve bahar nezlesi diyerek o da kortisonlu ilaçlarla spray yazdı. Aldığım kortisonlu hap-ların kaslarımı erittiğini dermansızlık, halsizlik ve konsentras-yonzafiyetine sebep olduğunu farkedince kortisonlu ilaçları bırakmayı düşündüm ve çörekle tedaviye başladım. Çörek çayı’nın etkisinin 3-6 ay içtikten sonra etki edebileceğini düşünüyordum, fakat 22.04.-26.04.02’ye kadar çörekle tedaviye başlayıca kortisonlu ilaç ve sprayı bıraktım. Çörek çayını bırakınca rahatsızlıklarım yeniden arttı, bu nedenle 7 ay çörek çayı içtim. Buna kalıcı çare bulmak için araştırmalarıma devam ettim ve Aloxi'yi (Aloxi’nin isimi sonra Gökçek İksir olarak değiştirildi.) geliştirdim. ALLAHIMA şükürler olsun artık et ve etmamüleri yiyebiliyor, kahve ve siyah çay içebiliyorum ve ayrıca 20 yıldır çektiğim gastrittende kurtuldum. (17.08.03)
2) Muhammed Şamilin (5 yaşında) anaokulu öğretmeni çocuğun mu-htemelen idraryolları rahatsızlıklarına yakalanmış olabileceğini söy¬ledi, çünkü günde 15-20 defa WC'ye gitiğini söyledi. Ço¬cukdoktoru muayene etikten sonra herhangi bir enffeksiyonun olmadığını bunun bir tik olabileceğini söyledi. Faslı bir tanıdığım çörek ile balı karıştırıp çocuğa 3-4 gün verirsen iyi olabilir dedi ve gerçekten çocuk 3-4 günde iyileşti (14.05.02). 
3) Şamil ve ben hafif üşütmelerde kulaklarımız ağrıyordu ve çörek¬çayına başladıktan sonra kulaklarım tekrar 3 hafta ağrıdıktan sonra tamamen iyileşti (19.05.02). Her türlü iltihaplara karşı özeliklede aradoku ve mukoza (sümüksüzar) iltihaplanmasına kariı etkilidir. (17.08.03)
4) Çörektohumçayı veya yağı sadece bedensel değil, aynı zamanda zihinsel (ruhsal) rahatsızlıklarıda iyileştirir. Şayet kişide kendini kü-çükgörme, kibirlenme veya ehvamlı düşüncelere sahipse insanın kafasındaki bu tür düşünceleri yokeder. Kişinin açık, berak vede net davranmasını sağlar (22.04.-20.05.02)
5) Bir işarkadaşımın yüzünde (gözünde 4cm & burnunda 3cm uzaklıkta) nohut büyüklüğünde bir çıban hasıl olmuş ve Doktorunun verdiği merhemin fayda vermemesi nedeni ile gelip bir çare sordu. Bende ona çörekçayı içmesini tavsiye ettim ve bir hafta sonra tamamen iyileştiğini gördüm. Her türlü iltihaplara karşı özeliklede aradoku ve mukoza (sümüksüzar) iltihaplanmasına etkildir. (17.08.03)

Tesir şekli: Antibakteriel (antibiotiker), antimikozit (mantarları yok¬edici), iltihapları önleyici, bronşları ve damarları genişletici, idrar söktürücü, mideyi kuvvetlendirici ve koruyucu, kanı temizleyici ve şekeri düşürücü özeliklere sahiptir.

Kullanılması; 
a) Araştırmalara göre çörek tohumu yağı ekstresi veya kapsülü başta her türlü alerji rahatsızlıklardan; nörodermatis (alerjik ekzema = atopik ekzema = besin alerjisinin sebep olduğu sulu, kabarcıklı, kızarık ve kaşıntılı deri hastalıkları), bahar nezlesi (polinosis) alerjik astım, alerjik kaşıntı, spastik (kramplı) bronşit, bronşitli astım, nefes darlığı, öksürük, immun zafiyeti (bağışıklık sistem zafiyeti), kanser, sık sık enfeksiyona yakalanma ve adet öncesi rahatsızlıklara (PMS) karşı kullanılır. Ayrıca Çörek kortizon (antihistaminik) ve antibiyotik (penisilin v.b) gibi kullanılabilir ve yan tesiri de yoktur. 
b) Dr.P.Schleicher, Dr. Muhammed Saleh, Josef. Neumeyer ve Sylvia Leutjohann gibi Çörek otu üzerine kitap yazan yazarların kendi gözlemlerine göre aşağıdaki rahatsızlıklara karşı kullanılır. Başta her türlü alerji, bronşitli astım, bronşit, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, depresyon, hiperaktivite, grip, hormon bozuklukları, adet öncesi rahatsızlıklar, iktidarsızlık, kronik yorgunluk, konsantrasyon zafiyeti, karın ağrısı, her türlü enfeksiyon, mantar hastalıkları, metabolizma yetersizliği, vücuttaki artık ve yabancı maddeler, romatizma, şiş¬kinlik, dermansızlık, halsizlik, güçsüzlük, baş ağrısı, migren, üreme organlarındaki iltihap, şişme ve ağrıları genel olarak İmmün zafiyeti, akbne ve sivilceye karşı ve de spor, iş, ev ve kaza sonucu yara-lanmaların hemen iyileşmesi için kullanılır. 
c) Bana göre; her türlü alerjik rahatsızlık, astım, bronşit, sindirim rahatsızlıkları (keten daha etkili), sivilce, akne, çıban, depresyon, hiperaktivite, İmmün zafiyeti, baş ağrısı, migren, adet öncesi ve adet sırasındaki anormalliklere karşı kullanılır. Ayrıca (tabi bu herkes için geçerli) Çörek çayı içtiklerinde güçleri en az birkaç katı artar ve dermansızlık, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik gibi durumlar yok olur ve güçlerine güç katarlar ve dinçleşirler. Kazalardan (spor, ev, iş ve oyun kazaları) sonra oluşan morarma, ezilme, burkulma gibi rahatsızlıkları da kısa sürede iyileştirir. Daha önceden mevcut olan kronik rahatsızlıklarda yok olur. 

Açıklama: 
1) Pankreas Amilaz, Lipaz, Tripsin ve Chymotripsin gibi enzimler sal¬gılar, amilaz nişastayı dextrin ve maltoza, lipaz yağları yağ asitleri ve gliserole, tripsin proteini aminoasitlere ve de cyhmotripsin proteinleri aminoasitlere parçalayarak ayırır. Böylece nişasta (Polisakkaritler) protein ve yağlar parçalanarak absorbe edilecek hale gelir. Şayet pankreas tahrip olmuş ve yeterince enzim salgı¬layamıyorsa ince ba-ğırsaklarda parçalanamayan protein ve yağlar kalın bağır¬sak¬lardaki bakteriler tarafından parçalanır ki buradaki yanlış parçalanma neti-cesinde proteinler aminoasitlere değil biogen aminlere (Histamin..) ortaya çıkar. Normal olarak böbrek üstü bezleri yeterince histamin üretir. Enzim yetersizliği nedeni ile bağırsaklarda oluşan fazladan histamin ise damarları, bronşları büzer ve besin alerjisi ortaya çıkar. Pankreas ayrıca NaHCO3 (Sodyumhidrogen bikarbonat) salgılar ve bu mide asidini nötrleştirerek (HCl+NaHCO3NaCl+CO2+H2O) ince bağırsaklardaki sindirimi kolaylaştırır. Pankreas rahatsızlıklarının belirtileri; tıkanma, şişkinlik ve karın ağrısı (kolik) gibi rahatsızlıklarla kendini belli eder ve bu da çoğu kez bağırsak rahatsızlığı zan¬ne¬dilerek yanlış anlaşılır. Şayet hayvansal besin maddeleri yiyince, çay, kahve ve alkol içince kişi aşırı duyarlılık gösterip rahatsız oluyorsa bu pankreas zafiyetine işarettir. Bu durumun devam etmesi bağırsak-larında rahatsızlanmasına neden olur. (Nhp.2.02.160) pankreas zafiyeti nedeni ile ince bağırsakta sindirim anormallikleri olur ve bu da bağırsaklarda histamin oluşmasına neden olur ve bu nedenle ortaya çıkan alerjiye karşı antihistaminik yazmak yanlıştır. Oysa Çö¬rek eterik yağının bileşimindeki Nigellon aynı kortizon (anti¬his¬taminik) gibi etki eder ve histamin salgısını azaltır. Böylece kortizon gibi yan tesiri çok yüksek olan bir kimyasal ilaca gerek kalmaz. Bu özelliği ile Çörek hem Hodan’dan hem de Işıldak’tan üstündür. Uzun süre kortizon almak zorunda kalan hastalarda cam kemik (Glasknochen) oluşur ve en ufak zorlamada kemikleri kırılır. (Örn: Ecevit) Hafızasını, berrak düşünme ve muhakeme edebilme ka¬biliyetini yitirir. (Örn: Ecevit).
2) Alerjinin oluşmasının bir diğer faktörü de w-6-yağ asitlerinin (Linolasit, α-Linolenasit, Arachidonasit) Prostaglandin E1 ve E2’ye dönüşmemesidir. Çünkü dönüşümü sağlayan enzimler (∆6-Desaturaze, Elangaze ∆5-Desaturaze ve Cyclooxygenoze) ya yetersizdir ya da eksiktir. Şayet Prostaglandin E, ve E2 (PG E1 ve E2) oluşmaz ise Leukotrin oluşur, bu da damarları büzer, bronşları büzer ve iltihapları azdırır. Nöroderatikler (alerjik ekzamalılar) kanda yüksek oranda İmmünglobulin E (İgE) ve az miktarda Kontrol-T-Hücresi (Suppressos-T-Hücresi) içerdiği tespit edilmiştir. Kontrol-T-Hücreleri B-Hücrelerini uyararak Makrofaj (bakterileri ve virüsleri yutarak parçalar ve zararsız hale getirir ve de İgE salgılanmasını frenler. PGE1 iltihaplanma ve alerjiye sebep olan T-lökositlerin ve B-Hücrelerinin saldırgan olmalarını ve aşırı İgE üretmelerini önler. PGE2 damarları genişletir (vazodilatasyon), bronşları genişletir (bronkodilatasyon), kanı temizler, idrar artırır (diüretik) ve mideyi korur. (ZP.6.95.340 ve Nhp.3.95.342)
3) Aloxi (Gökçek İksir’in ilk versiyonu) mukozanın bozulan yapısını yeniden düzenler, yiyecek ve içeceklerdeki katkı maddeleri, havadaki zehirli gazlar vb. maddeler mukozayı tahrip eder. Bu da mukozanın uyarıcı maddelere karşı aşırı duyarlı davranmasına (alerjik) neden olur. Amonyumklorid eriyiği mukozun sağlıksız salgı salgılamasını önler ve üzerindeki artık maddeleri arıtır yani temizler. Böylece mukoz tahriş yapıcı maddelere (polen) karşı normal tepki gösterir ve her türlü alerji yok olur.
4) Peygamber Efendimizin (s.a.v) çörek için “ölüm hariç her türlü hastalığı önler” buyurmuşlardır. Bu nedenle Türkler çöreğe çok değer vermişler ve başta çorbalara, pastalar, ekmeklere ve sulu yemeklere katmışlar ve yağını içmişlerdir. Almanlar Türklere Kümmel Türk (Kümmel=kimyon, Schwarzkümmel=Çörek otu) derler. Bu da Türklerin eskiden oldukça çok baharat kullandıklarına işarettir. Bugün ise Türkler bu güzel ve şifalı bitkiyi hemen hemen unutmuşlar. Amerikalılar ve Avrupalılar ise çok yaygın olarak kullanmaktadırlar. 
5) Bilindiği gibi Çinko 30 enzimin ve bazı vitamin (Provitamin A) ve hormonların oluşmasında veya hücrelerin taşınmasında ana görev üstlenir. Çinko 300 enzimin oluşmasında katalizör görevi görür. Şayet kişide çinko yetersizliği söz konusu ise o zaman enzim yeter¬sizliği de olur. Enzim yetersizliği ise yağ, protein ve karbonhidratların yeterince işlenememesi demektir ve böylece bağırsaklarda isten¬meyen oluşumlar ortaya çıkar. Çinko çörekte vardır fakat belli bir süre hapını almak daha uygundur. 
6) Tarihte aynı anda 5 imparatorluk (Osmanlı, Babür, Safevi, Altın Orda ve Türkistan) kuran ve dünyanın yarıdan fazlasını yöneten bir millet, nedir bu milleti böyle büyük yapan? İnancı ve inancına uygun yaşa-masıdır. Kur’an’a ve sünnete saygı gösterdiğimiz devirlerde dünyanın hükümranı, bu saygıyı gösteremediğimiz zamanda başka ülkelerde çalışmak zorunda kalmışızdır. Şayet gerçek Efendisine bir insan saygı göstermezse başka efendiler (şeyhler, ağalar, şeytanlar, parti baş-kanlar vb.) bulunur.
7) İnsan vücudunda artık maddeler (protein ve yağlar) ve yabancı maddeler (bakteriler, virüsler, mantarlar ve kimyasal maddeler) belli noktalarda yoğunlaşarak çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına neden olurlar. Vücudumuzda bakteriler, virüsler ve mantarlar belli nok¬talarda yoğunlaşarak ocaklar oluştururlar. Bunların başında; 
a) Çürük veya iltihaplı dişler ve özellikle de kökleri
b) Lenf bezleri; bademcik, koltukaltı, boyun ve kasık bezeleri gibi
c) Burun ve alın boşluğunda (sinüs) yoğunlaşırlar. Ocak kendinden çok uzaktaki noktalarda (kalp, beyin, mide, kalça, diz kapağı, ayak vb.) rahatsızlıklara neden olur. (NHP.1.02.55)

Çayı: İki kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 200-300ml kaynar su ilave edilir ve 30-40dk demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülerek içilir. Çörek tohumlarının içerdiği eter yağları nedeniyle termosta demlemek daha doğrudur. Çörek tohumlarından 1-3yemek kaşığı termosa konur. Üzerine 1lt kaynar su ilave edilerek 15-20dk dinlenmeye bıraktıktan sonra bir bardak ve geri kalanı da gün boyu içilir. Çöreğin birleşimindeki eter yağı türevleri 5-10dk’da deme geçerken doymamış yağların deme geçmesi 2-3saati bulabilir. Çay içtikten sonra geride kalan tohumları yenilebilir. Tohumların karabiber değirmeni ile çekildikten (öğütüldükten) sonra demlenmesi daha uygundur.

Çay Harmanları;

Gökçek İktidarsızlık çayı; 
>20 gr Ginseng kökü 
>20 gr Çakşır kökü 
>20 gr Eğri kökü 
>40 gr Çörek tohumu 

Gökçek İmmün çayı; 
>40 gr Çörek tohumu 
>25 gr Ginseng kökü 
>30 gr Sinirli ot ,
>5 gr Şekerci otu kökü 

Gökçek Grip çayı; 
>40 gr Çörek otu tohumu 
>15 gr Mürver çiçeği 
>15 gr Ihlamur çiçeği 
>15 gr Zencefil kökü 
>15 gr grip otu

Gökçek Grip ve ateşli enfeksiyon çayı; 
>35 gr Çörek tohumu 
>15 gr Mürver çiçeği 
>15 gr Ihlamur çiçeği 
>15 gr Söğüt kabuğu 
>15 gr Grip otu 
>5 gr Şekerci otu

Gökçek İltihaplı, kramplı ve hassas gastrit çayı; 
>20 gr Meyan kökü 
>20 gr Papatya çiçeği 
>20 gr Oğul otu yaprağı 
>20 gr Nane yaprağı 
>20 gr Çörek tohumu 

Gökçek İltihaplı kramplı ve hassas gastrit çayı; 
>20 gr Hatmi kökü 
>20 gr Papatya çiçeği 
>20 gr Kaz otu 
>30 gr Çörek tohumu 
>10 gr Ebe gömeci çiçeği 

Çörek macunu: İki yemek kaşığı bal (süzme bal) bir kaba konur ve bu kap içi sıcak suyla dolu olan kapta erimesi beklenir. Buna bir diş ezilmiş sarımsak ve bir kahve kaşığı öğütülmüş çörek tohumu katılır ve sa¬bahları aç karnına yenir. Bu macun hergün yeniden hazırlanır ve de takriben 3-4hafta devam edilir. 

Çörek sütü: 200ml süt kaynatılır ve buna bir yemek kaşığı çörek yağı bir yemek kaşığı bal ilave edilerek karıştırıldıktan sonra içilir. Çörek sütüne 3-4hafta devam edilir. 

Çörek içeceği: 100ml sirkeye 50gr öğütülmüş Çörek tohumu ilave edilir ve kaynatılırken 50ml Çörek yağı ilave edilir ve de soğumaya bırakılır. Bu içecekten günde 3x1 yemek kaşığı 3-4hafta süreyle alınır. 

Çörek yağı: Çörek tohumları sıkıldıktan sonra elde edilen yağ natürel ilaç ve ev ilaçları yapımında kullanılır. Çörek yağından günde 3-4defa ½ kahve kaşığı 3-6ay süreyle yemek esnasında alınır.

Çörek kremi: 100ml sirke ısıtılır ve 50gr öğütülmüş Çörek tohumu ilave edilir. Kaynatıldıktan sonra 50gr Nişasta (toz şeklinde) ilave edilerek karıştırılır, süzülür ve soğumaya bırakılır ve de buzdolabında muhafaza edilir. Bu krem haricen deri rahatsızlıklarına karşı kullanılır.

Çörek meyve suyu: 100ml sirke (kaliteli) kısa süre 50C˚ ısıtılır.50gr öğütülmüş Çörek tohumu ilave edilir ve sonra buna 50ml Çörek yağı ilave edilir ve de soğumaya bırakıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilir. Yemeklerden önce bir yemek kaşığı günde 3 defa alınır. 

Çörek ekstresi: Çörek tohumu öğütüldükten sonra Etanol ve su karışımı ile ekstraksiyonu yapılır ve ekstresi elde edilir.

Homeopati’de: Çörek tohumundan 20gr’ı karabiber değirmeni ile öğütüldükten sonra bir şişeye konur ve üzerine 80ml %70’lik Alkol ilave edilir. Güneş ışığı görmeyen bir yerde 4-6hafta bekletildikten sonra süzülerek Homeopati’de <> ismi ile anılan tentür elde edilir. 

Yan tesirleri: Bilinen bir yan tesiri yoktur. Ben önce Çörektohumu çayı içmeye başladığımda bir yemek kaşığını termosa koyup üzerine 1lt kaynar su ilave edip gün boyunca içtim ve iki hafta sonra günden iki defa çay demledim, bundan da iki defa 3-4yemek kaşığına (günde 60-80gr Çörek tohumu) yükselttim ve bu şekilde aylarca içtim. Buna rağmen herhangi bir yan tesirini görmedim. Fakat çörek yağı alırken 1 tatlı kaşığı alınabilir. 
Ben şahsen Gökçek İksir, Gökçek Tonik ve Gökçek Alerji çayının bahar nezlesi veya diğer her türlü allerjiye karşı birlikte kulanıldıklarında daha etkili ve doğal ürün olduğuna inanıyorum. Çünkü her türlü allerjinin sebebi midedeki halicobakter pylori veya bağırsak mantarlardır. Bu bakteri ve mantarlar tam hazmedilmeyen protein artıklarını aminoasit yerine biyojen aminlere dönüştürürler. Ve bunlardanda en önmelisi histemindir. Bilindiği gibi histamin fazlası allerjiye sebep olur. Beyin hangi organın ne kadar hormon salgılamasıgerektiğini belirler ve hormon üreten bezeler gerekli hormonları üretirler yani nano gram fazla veya eksik hormon salgılanmaz. Fakat mide ve bağırsaklardaki bakteri ve mantarların sıra dışı üretiği histamin allerjiye sebep olur. Çaresi kortizon veya antihistaminika değildir. Kortizon veya antihistaminika ile tedavi etmeye çalışmak sivri sinek öldürmeye benzer, Gökçek İksir, Gökçek Tonik ve Gökçek Alerji çayı ile tedavi ise bataklık kurutmaya benzer.. 

Yazar Hakkında

İbrahim Gökçek

İlaç olarak bitkilerin kullanımı, insanlık tarihinin en eski tıbbi tekniklerinden biridir. Etnobotanik (bitkilerin geleneksel olarak insanlar tarafından kullanımları) gelecek ilaçları keşfetmek için etkili bir yol olarak kabul edilmektedir. Hekimlerin mevcut ilaçların çoğu aspirin, dijitalisten, kinin ve afyon içeren bitkisel ilaçlar olarak kullanımının uzun bir geçmişi var.

Yorum Gönderİn