İzlanda Yosunu, İsland Yoğsunu, İslanda Likeni, Island Yogsunu,Cetraria Islandica

PAYLAŞIN

Diken | 0,5-15m | Ca,Ho,Na | Tamamı

Familyası: Likengillerden, Flechten, Parmekliaceae (Lichenes)

Drugları: İzlanda Likeni; Lichen islandicus
İzlanda likeninin tamamı çay, tentür ve natürel ilaç yapımında kullanılır.

Giriş: Yapılan araştırmalara göre takriben 50 adet türü mevcuttur. Bun-lardan sadece iki tür İzlanda Likeni adı altında kullanılır. Küçük İzlanda likeni; Cetrararia ericetorum OPIZ ve Büyük İzlanda likeni; Cetrararia islandica diye anılırlar. İzlanda likeni eski Çinliler, eski Mısırlılar zama-nından beri kullanılmaktadır. Yanlışlıkla bu bitki yosun diye anılmaktadır oysa bu bitki Likengiller ailesindendir. 

Botanik: İzlanda likeninin yapraklara benzeyen ve gelişi güzel bir şe¬kilde olan Thallus diye anılan sürgünleri vardır. Yanlışlıkla Taş yoğsunu diye de anılan bu Liken bir mantar türü ile birlikte tek hücreli Likenin birlikte yaşaması sonucu zamanla ortaya çıkmış bir başka türdür. Boyu 5-15cm, kalınlığı 5-20mm, parçalı yaprağa benzer şekilde gelişen, üst tarafı zeytin yeşili, kahverengimsi veya yeşilimsi esmer renklerde olabilir. Kenarları dantel şeklinde, geriye doğru hafif dönük bir Taş yoğ¬sunu türüdür. İzlanda Likeni diye anılsa da genellikle İskandinavya ülkeleri, Balkanlar, Doğu Avrupa ülkeleri, Kafkaslar, Sibirya, Kuzey Ame¬rika ve Türkiye’nin yüksek dağlarında yabani olarak kendiliğinden yetişir. 

Hasat zamanı: Hemen her mevsim toplamak mümkün ise de, Nisan-Kasım ayları aylarında toplanması daha uygundur çünkü bu aylarda daha canlıdır. Toplanan Taş yoğsunlar gölgede veya güneşli bir yerde kurutul-duktan sonra kaldırılır. Şayet tentürü yapılacak ise diğer tentürlerde olduğu gibi tazesi değil kurutulmuş Thallus’ları (sürgün şeklindeki yapraklar) kullanılır.

Birleşimi: İzlanda Likeninin birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;
a) Polisakkaridler takriben %45-55 arasında olup en önemli alt türleri; Lichenin ve Izolichenin’dir. Lichenin takriben 60-200 glikozdan meydana gelir ve bunlar Tri veya Tetrasakkaritten oluşur ve ikili veya üçlü şekilde ve de (1,3) ve (1,4) şeklinde birbirleri ile bağlanarak bir molekül oluştururlar. Izolicheninler takriben 40 glikozdan meydana gelir ve soğuk suda dahi çözülebilirler.
b) Acımsı tattaki Lichenasitler (Dipsidonlar) %2-3 arasında olup en önem-lileri; Fumarprotocetrarasit, cetrarasit ve protocetrarasit içerir. Fumarprotocetrarasit, depolama süresinde veya kullanılırken Fuma-rasit ve Cetrarasite ayrılır.
c) Yağ asitleri; Protolichesterinasit, Lichesterinasit ve Protolicheste¬rinasit içerir. Protolichesterin’de depolama veya kullanma sürecinde Linchesterinasit’e dönüşür. 
d) Ayrıca minerallerden; Çinko, İyot ve Demir ile az miktarda Uçucu yağ (eter yağı %0,05), Zamk, Şeker, vitaminlerden; B1 ve B12 ve Provitamin A, Steroller içerir. 

Tesir şekli: Göğsü yumuşatıcı, balgam söktürücü, öksürük dindirici, tah-rişi önleyici, antiseptik, direnci arttırıcı ve mideyi kuvvetlendiricidir. 

Kullanılması:
a) Komisyon E’nin yayınladığı bildiride İzlanda likeninin başta; ağız ve yutak mukozasının kaslaşması ile ortaya çıkan yırtıcı kuru öksürük ve iştahsızlığa karşı kullanılabileceğini beyan etmiştir.
b) Halk arasında; kuru, tahrişli ve yırtıcı öksürük, bronşit, astım, verem, boğmaca, enfeksiyonlar, iştahsızlık, ağız kuruması, gastrit ve ülser gibi rahatsızlıklara karşı kullanılmıştır. 

Açıklama: Likenin birleşimindeki polisakkaridlerden Lichenin ancak kay-natılınca çözülerek deme geçtiği belirlenmiştir. Acı Lichenasitler ise so¬ğuk suda dahi çözülerek deme geçer. İşte bu iki farklı birleşikler iki farklı rahatsızlığa karşı kullanmamızı sağlar. Şayet mide, karaciğer, pankreas ve bağırsak rahatsızlıklarına karşı kullanılacak ise Liken 5-10saat suda bekletildikten sonra süzülerek içilir. Kaynar suyla haşlandıktan sonrada süzülüp içilirse yine acı Lichenasitler çözülür ve polisakkaritler çözülmez yani sindirim rahatsızlıklarına karşı kullanılabilir. Eğer Liken soğuk suda 5-10saat bekletilip sonra su atılır ve yeni kaynar su ilave edilir ve de kaynatılır ise bu sefer Polisakkaritlerden Licheninler çözülerek deme geçer. Kaynattıktan sonra içilen çay başta nefes yolları rahatsızlıkların-dan; ağız içi, yutak ve bronş mukoza tahrişine karşı kullanılır.

Çayı: Yukarıda tarif edilmiştir. Sindirim sistemi rahatsızlıklarında maze¬rat veya haşlama (Infus), nefes yolları rahatsızlıklarında ilk dem atıldık¬tan sonra ikince defa kaynatılır ve içilir. 

Çay Harmanları;

Gökçek öksürük çayı;
>20 gr Öksürük otu yaprağı
>20 gr Sinirli ot
>20 gr İzlanda likeni
>20 gr Kekik otu
>20 gr Sığırkuyruğu çiçeği

Gökçek öksürük ve bronşit çayı;
>20 gr Öksürük otu yaprağı
>20 gr Hatmi kökü
>20 gr İzlanda likeni
>20 gr Ebe gömeci çiçeği
>20 gr Rezene tohumu

Gökçek Göğüs ve öksürük çayı;
>20 gr İzlanda likeni
>20 gr Calba çiçeği
>20 gr Ebe gömeci çiçeği
>20 gr Sinirli ot
>20 gr Hatmi kökü

Gökçek Ağız içi ve yutak çayı;
>30 gr Papatya çiçeği
>20 gr Adaçayı yaprağı
>20 gr İzlanda likeni
>20 gr Beşparmak kökü
>10 gr Altın çiçek

Yan tesirleri: Bilinen bir yan tesiri yoktur şayet tarife uyulursa.

Yazar Hakkında

İbrahim Gökçek

Özel kesme teknikleri ile alınan bitkiler çeşitli işlemlerden geçerler. Çabuk bir şekilde etkilerini kaybedebilirler. Genelde bu bitkiler kurutulduktan sonra mümkünse 1 yıl geçmeyecek sürede kullanılmalıdır.

Yorum Gönderİn