Cüce Ardıç, Türk Ardıçı, Karadeniz Ardıçı Ardic, Juniperus Nana

PAYLAŞIN

Cüce Ardıç

Cüce Ardıç, Zwerg Wacholder, Juniperus nana WILLD.
Dağ Ardıcı
Karadeniz Ardıcı

Familyası: Selvigillerden, Zypressengewâchse, Cupressaceae

Drugları: Cüce Ardıç kozalağı; Juniperi nana fructus
Cüce Ardıç kozalak yağı; Juniperi nana aetheroleum

Cüce Ardıç kozalağı ve eter yağı aynı Hakiki Ardıç kozalağı ve eter yağı gibi kullanılır ve hatta daha tesirli olduğu yönünde ileri sürülen iddialar da mevcuttur. Aslında Cüce Ardıcının yukarıdakinden farkı sadece yük¬sek dağlarda yetişmesi ve 0,8-1,5 m arasındaki küçük boyu ve mey¬velerinin 6-10 mm büyüklüğünde olması ile ayrılır. Türkiye’nin yüksek dağ ve tepelerinde genellikle de Kuzey ve Doğu Anadolu bölgesinde çok yaygın olarak bulunur.

Yazar Hakkında

İbrahim Gökçek

İlaç olarak bitkilerin kullanımı, insanlık tarihinin en eski tıbbi tekniklerinden biridir. Etnobotanik (bitkilerin geleneksel olarak insanlar tarafından kullanımları) gelecek ilaçları keşfetmek için etkili bir yol olarak kabul edilmektedir. Hekimlerin mevcut ilaçların çoğu aspirin, dijitalisten, kinin ve afyon içeren bitkisel ilaçlar olarak kullanımının uzun bir geçmişi var.

Yorum Gönderİn