Acı Damkoruğu, Acı Yağotu, Yağ Otu, Sedum Acre

PAYLAŞIN

Acı damkoruğu, Mauerpfetter, Sedum acre L.
Acı yağ otu Scharfer Fetthenne
Kalın yapraklı ot

Familyası: Damkoruğugillerden, Dickblattgewâchse, Crassulaceae

Drugları: Acı damkoruğu otu; Sedi acris herba

Acı damkoruğunun kökleri hariç tamamı tentür ve ya natürel ilaç yapımında kullanılır.

Giriş: Damkoruğugillerin takriben 500 türü mevcuttur ve bunlardan Acı damkoruğu; Sedum acre ve Kaya koruğu; Sedum telephium en çok kullanılan türlerdir. Acı damkoruğu Hipokrat’tan günümüze kadar çok çeşitli maksatlar için kullanılmıştır.

Botanik: Çok yıllık, 5-15cm boyunda çok az çatallaşan bir bitkidir. Acı damkoruğu genellikle taşlı, kumlu yörelerde, duvar yarıklarında ve damlarda yetiştiğinden bu isimle anılır. Kuzey Amerika, Kuzey Afrika, Asya’nın ılıman bölgeleri ve Avrupa’nın hemen hemen tamamında yabani olarak yetişir. Kökleri yeraltından çevresine yayılır. Bu nedenle Acı damkoruğu bulunduğu yerde kümeler oluşturur. Yaprakları gövdeye veya dallara üçlü, dörtlü veya altılı olarak dizilmiş olup büyüklüğüne göre oldukça kalın yapraklı olduğundan Kalın yapraklı diye de anılır ve yapraklarının üst yüzeyi düz, alt yüzeyi kabarık, yeşil, sarımsı yeşil veya et renginde olabilir. Çiçekleri beş adet 5-10mm uzunluğunda orak veya mızrak şeklinde, altın sarısı renkte, taç yapraklar ortada ve döllenme tozlukları ile en dışta açık yeşil veya yeşil renkli kupa yapraklarına sahip-tir.

Hasat zamanı: Haziran’dan Eylül’e kadar toplanarak tentürü veya natürel ilacı yapılabilir. 

Birleşimi: Birleşimindeki maddeleri önemine göre şöyle sıralayabiliriz;

a)    Piperidin alkaloit türevleri; Sedamin, Sedinin, Sedinon, Sederin, Sedacrin, Sedridin ve İsopelletierin en önemlileridir. 
b)    Flavonitler; Limocitrin-7-O-B-D-glikopyranosit, Limocitrin-3,7-O-di-B-D-glikopyranosit, İsorhamnetin ve Rutin türevleri içerir. 
c)    Tanin %10, Musilaj, Zamk %30 ve C-vitamini %0,5 içerir. 

Tesir şekli: Damarları büzücü, yaraları iyileştirici ve bağırsakları harekete geçirici (peristaltik)’dir.

Kullanılması: Halk arasında başta; basur, fistül (makat yarası), makat yırtılması, iyileşmeyen yaralara ve makat kaşıntılarına kullanılır. Eskiden hemen her ülkede çeşitli maksatlar için kullanılmıştır. İltihaplı ve şiş yararla, yüksek tansiyon, ödem, kalp ve kan dolaşım zafiyeti, arterio skleroz ve öksürüğe karşı kullanılmıştır. Fakat üniversiteler ve kliniklerde deney ve testleri yapılmamış ve henüz etkisi ispatlanamamıştır. Ayrıca basur, makat yanması, yırtığı ve kaşıntısına karşı daha etkili ve yan tesiri olmayan şifalı bitkiler; Çobançantası, Hamamelis, Atkestanesi, Kokulu yonca vs tercih edilir.

Çayı: Çayını içmek mahzurlu olabilir zira hafif zehirlidir. 

Yan tesirleri: Zehirli olması nedeni ile dahilen ancak tentürü veya natürel ilacı kullanılır.

Zehirlenme belirtileri: Kusma, kramp, felç ve nefes alıp vermenin durması gibi, Acı damkoruğu yerine daha etkili şifalı bitkiler veya Gökçek iksiri kullanılabilir.

Yazar Hakkında

İbrahim Gökçek

Her hastalığın şifası doğada bulunmaktadır, insanoğluna düşen onu arayıp bulmak ve uygulamaktır. Ancak hastalıkları tedavi etmek, hangi ilacın hangi hastalığa iyi geldiğini bulmak, hangi ilacın hangi işlemlerden geçtikten sonra ne kadar ölçüyle uygulanması gerektiği gibi bir dolu soru, insanoğlunun binlerce yıldır çözmesi gereken problemler yığınında yer almaktadır.

Yorum Gönderİn